Myšlín

Aulík Fišer architekti


 1. autoři
 2. ing. arch. Jakub Fišer
 3. ing. arch. Simona Fišerová
 4. spolupráce
 5. ing. Luboš Krnáč
 6. www.afarch.cz
 7. kraj
 8. Středočeský
 9. dispozice
 10. vícepodlažní
 11. konstrukce
 12. podzemní část zděná (liapor), ostatní dřevo
 13. plocha pozemku
 14. 1085 m2
 15. zastavěná plocha
 16. 235 m2
 17. užitná plocha
 18. 265 m2
 19. obestavěný prostor
 20. 1235 m3
 21. foto
 22. Radek Plíhal
 23. plihal.com
 24. Jakub Fišer

Myšlín je typickou ukázkou prostředí za periferií metropole – dříve malé chatové osady a samostatně stojící letní sídla se tu postupně spojily v nekonečný rekreační slum. Není to ani bydlení, ani příroda. Ani urbánní celek, ani krajina. Přesto – alespoň v konkrétním případě „naší“ parcely – má svůj potenciál. Stavět zde znamená dát nové využití místu, které již bylo lidmi intenzivně využívané. Stavět zde znamená nezastavovat poslední zbytky volné krajiny. Zahrada se starou rozpadlou chatou a vzrostlými stromy, to je důvěrně známé a zabydlené prostředí nesrovnatelné s rozparcelovanými úhory, které najdeme snad za každou středočeskou vesnicí.

Hlavním tématem je co největší splynutí domu s okolím, zachovat charakter zástavby místa při nesrovnatelně větším stavebním programu - soudobý rodinný dům se standardním zázemím oproti původním chatám takový bezesporu je. Pozemek stavby se od příjezdové cesty svažuje. Jeho jižní orientace umožnila část objemu stavby skrýt pod úroveň terénu a korigovat tak její hmotové působení ve zmíněném kontextu. Omezení volné plochy fasád také příznivě ovlivňuje energetickou bilanci domu.

Menší vstupní část je umístěna na niveletě cesty, hlavní obytné patro je z většiny zapuštěné v zemi a přístupné shora dolů. Fenomén svahu tak je – nejen díky tomu - stále přítomen. Dům je obytnou částí zcela orientován do zahrady, která v druhém plánu přechází do zalesněného protisvahu údolí potoka. Podél celoproskleného jižního průčelí probíhá dřevěná paluba krytá pergolou. Ta – spolu se vzrostlou zelení – zabraňuje tepelným ziskům domu v létě, v zimních měsících naopak nízké slunce proniká hluboko do interieru domu a prohřívá jej. Další místnosti v těžišti půdorysu dále od fasády jsou osvětleny samostatným malým atriem. Střecha vstupní části se směrem do zahrady svažuje, ze zahrady tak dům opět působí jako jednopodlažní. Plochá střecha nad druhou polovinou obytného patra zvětšuje formou dřevěné paluby venkovní pobytovou plochu. Kompaktního působení stavby je dosaženo celoplošným obkladem jejího povrchu modřínovými prkny. Interier pak naopak – ve své určité rozmanitosti – odráží pestrost života obyvatel domu.

exteriér

 1.  >

interiér

 1.  >

technická dokumentace

 1.  >